Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

O projektu ERNIE

Bez popisku

Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.
Propagační leták ke stažení.

Bez popisku

Obsah a cíle projektu

 

Obsahem projektu je propojení oboru Informační studia a knihovnictví s praxí. Právě proto je cílem ERNIE spojit akademické pracoviště Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) s dalšími univerzitami, komerčním i nekomerčním sektorem. Nedílnou součástí projektu je zapojení studentů ve formě praxí a stáží, pořádání seminářů zaměřených na projektem definované cílové skupiny, realizace společných projektových akcí apod.

Cílem projektu je vytvořit síť a podmínky pro vzájemnou spolupráci v akademickém, podnikatelském, výzkumném i veřejném prostoru. Spolupráce bude mít formu projektových aktivit, sdílení a výměny zkušeností.

Bez popisku

Cílová skupina

 

Projekt má tři hlavní cílové skupiny:
1. Studenti oboru Informační studia a knihovnictví a příbuzných oborů (s nimiž je možné navázat spolupráci). Jedná se o studenty jak bakalářského, tak magisterského stupně.
2. Odborní pracovníci a akademičtí pracovníci na vysokých školách (vědečtí a projektoví pracovníci i zaměstnanci akademických knihoven).
3. Výzkumní pracovníci, supervizoři stáží, konzultanti projektů, vedoucí diplomových prací, spolupracovníci lidé zabývající se vzdělávací činností.

V projektu jsou dále definovány dvě vedlejší cílové skupiny:
1. studenti VOŠ,
2. zaměstnanci VOŠ

Bez popisku

Klíčové aktivity

 

V projektu jsou řešeny následující klíčové aktivity:

01 – Praxe a stáže – příprava a realizace
02 – Interaktivní semináře a workshopy – příprava a realizace
03 – Rozvoj dalšího vzdělávání
04 – Podpora společných projektů
05 – Organizace konferencí
06 – Účast na konferencích

Partneři projektu

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info